Om Ladyfest

Ladyfest uppkom i Seattle, USA, sommaren år 2000. Den ursprungliga tanken var att erbjuda en fest med kvinnliga artister, konstnärer och andra inspiratörer. Sedan dess har Ladyfest blivit ett inarbetat koncept som spridit sig till andra delar av världen. Det fina är att vem som helst kan anordna sin egen Ladyfest. Kolla in: www.ladyfesteurope.org. Den ideella föreningen Ladyfest Sthlm startades i september 2003. Den 30:e april 2004 genomförde vi vår första Ladyfest som hölls på Kulturhuset. Vi har startat Ladyfest Sthlm framför allt för är att vi är trötta på att kvinnor antingen ignoreras eller objektifieras av konst- och kulturvärlden. Men istället för att nöja oss med att gnälla, vill vi med Ladyfest visa alternativ. Vi vill inspirera tjejer att bejaka sin egen kreativitet, samtidigt som vi vill hylla de kvinnliga förebilder som redan är etablerade.