SAMMANSTÄLLNING: FESTIVALER 2011

Sammanställning av Ladyfest Malmö Räknar Festivaler 2011

 

Way out West 2011

totalt 105 akter

22 st kvinnliga akter = 21%
1 st 50/50 akt= 1%
82 st manliga akter = 78%

Hultsfredsfestivalen 2011

totalt 96 akter

15 st kvinnliga akter = 15,6%
3 st 50/50 akter = 3,1%
78 st manliga akter = 81,3%

Emmabodafestivalen 2011

totalt 49 akter

6 st kvinnliga akter = 12,3%
3 st 50/50 = 6,1%
40 st manliga akter = 81,6%

Siesta 2011

totalt 75 akter

11 st kvinnliga & 50/50 akter = 14,7%
64 st manliga akter = 85,3%

Popaganda 2011

Totalt 20 akter

4 st kvinnliga akter = 20%
3 st 50/50 akter = 15%
13 st manliga akter = 65%

 

Kort förklaring på hur vi räknar:

En kvinnlig akt är en akt med majoriteten kvinnliga medlemmar.
En manlig akt är en akt med majoriteten manliga medlemmar.
En 50/50 akt består av till lika stor del kvinnor som män.
Exempel: I och med att det är övervägande män i The Cardigans räknas de därför som en manlig akt.
Robyn räknas som en kvinnlig akt. Hon ses som en soloartist och därför räknar vi inte in hennes potentiella musiker vid framträdandet.

 

Läs även:

Ladyfest Malmö om att tala kön.
Målet: en jämställd musikscen HD
Mest män som bokar artister till festivalerna. Dagens Nyheter
Ladyfest Malmö – Fortsätter att räkna, vare sig ni vill eller inte Konstpretton
Män dominerar Malmös scener. Sydsvenskan
Festivaler om att boka jämställt ETC

Ladyfest Malmö räknar inte könsfördelningen på bokade musikakter för att skuldsätta någon av de platser vi undersöker. Vi har skrivit det många gånger och gör det igen. Vi gör inte detta för att peka ut, utan för att skapa diskussionsunderlag och föra en dialog. Helt enkelt skapa förändring. Vi tror oss inte ha alla svaren, men vi vill lyfta fram hur det ser ut för att spinna vidare på frågan om hur vi ska få en mer jämställd kultur/musik/festivalscen.
Allt är inte svart och vitt, det vet vi. Men ja, det är fan nått fel när det står 80-90 män på Sveriges musikscener.

 

Ladyfest Malmö älskar festivaler och musik, det är just därför vi räknar och ifrågasätter.
Ladyfest Malmö startade under november 2011 projektet LADYFEST MALMÖ RÄKNAR. Syftet är att räkna akter på kulturella platser i Malmö för att på ett klart och tydligt sätt visa på den skeva fördelningen av plats mellan kvinnliga och manliga kulturutövare.
Ladyfest Malmö räknade även akter på några av Sveriges största festivaler 2011. Det kommer vi fortsätta att göra 2012.