Om Projektet

LADYFEST MALMÖ RÄKNAR är precis vad namnet säger: Ett projekt där vi har räknat könsfördelningen på musikscenen för att svart på vitt presentera hur det ser ut i Malmö.

Vi har tittat närmare på populärkulturella platser i Malmö som alla har en scen där musiker kan framträda. Detta är ett projekt som påbörjade under hösten 2011 och kommer fortsätta under en längre tid. Hittills under detta projekt har vi ENDAST räknat musikframträdanden på scen. Alltså, personer som står på scenen och sjunger och/eller spelar på ett instrument.

Anledningen till att vi har valt att titta närmare på just musikframträdanden beror på att Ladyfest Malmö som arbetsgrupp ser det som ett naturligt steg. Under sommaren 2011 räknande vi akter på festivaler och då vi arrangerande egen festival bokade vi själva musikakter. Sommaren 2012 anordnar vi en ny festival. Musikframträdanden är alltså det kulturella uttryck vi främst har jobbat med. Dessutom är det så att de musiker som står på scenerna blir våra förebilder, och är det endast män som står på scenen är det denna bild som förmedlas till oss som betraktar.

exempel på hur vi räknaR AKTER:

Sahara Hotnights räknas som en kvinnlig akt (4 medlemmar totalt, 4 kvinnor).
Cardigans räknas som en manligt akt (5 medlemmar totalt, varav en är kvinna).
Robyn räknas som en kvinnlig akt (1 medlem, 1 kvinna).
Abba räknas som en 50/50 akt (4 medlemmar, varav två är kvinnor).

Kort förklaring:
I och med att det är övervägande män i Cardigans räknas de som en manlig akt.
Robyn räknas som en soloartist och därför räknar vi inte in hennes potentiella musiker vid framträdandet.
Abba består av lika stora delar män som kvinnor.

KÖR/ORKESTER: En blandad kör räknas som 50/50-akt, och stora körer räknas inte med i individräkningen (mer om den nedan). Körer som är uppenbart manliga eller kvinnliga, tex manskörer eller Ladyfestkören som är kvinnoseparatistisk räknas som manlig/kvinnlig akt.

 

Vi har fr.o.m. december månads sammanställning även valt att lägga in antal kvinnor och män som totalt stått på alla scenerna där vi har räknat, vi har förstått att detta är något många saknade i novembers statistik.

Dock vill vi återigen understryka att vi gör detta för att peka på strukturer och tankesätt snarare än vilka individer som får spela på vilka ställen. Därför kan det vara så att någon av individerna i banden inte är medräknad på grund av svårigheter att hitta tillräcklig info om alla uppträdanden. Detta ser inte vi som ett problem eftersom, och vi säger det igen, vill peka på strukturer i hur klubbarrangörer och bokare (och självklart även bokningsbolag) jobbar och tänker .

Det må vara så att detta tillvägagångssätt inte säger allt. Självklart är det så att undersökningen vi presenterar inte är fullt så bred och nyanserad som helhetsbilden av hur läget på musik- och kulturscenerna i Malmö är. Dock menar vi i Ladyfest Malmö ändå att de siffror som vi presenterar säger mycket om hur svårt det förefaller vara för arrangörer att ta ett steg utanför bekvämlighetszonen och aktivt börja ifrågasätta de mönster vi lever i.

Läs även Ladyfest Malmö om att tala kön.

 

 

Ladyfest Malmö startade under november projektet LADYFEST MALMÖ RÄKNAR. Syftet är att räkna akter på kulturella platser i Malmö för att på ett klart och tydligt sätt visa på den skeva fördelningen av plats mellan kvinnliga och manliga kulturutövare. Under flikarna kan ni se statistiken för respektive månad samt även hitta kontaktuppgifter för att tala om själva statistiken.

One Response to Om Projektet

  1. Pingback: ”Kön spelar ingen roll” | Jämlika Landskrona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>