STORSJÖYRAN

Av totalt 71 st bokade akter är:

20 st (28,2%) kvinnliga akter (med majoriteten kvinnliga medlemmar):

Patti Smith and her Band
Laleh
Melissa Horn
Rebecca & Fiona
Anna Ternheim
Tant Strul
Alina Devecerski
Icona Pop
Joan as Police Woman
Linnea Henriksson
Linnea Olsson
Nina Ramsby
Lune
Little Marbles
Noonie Bao
Lilla Lovis
Erica Skogen
Systraskap
Ellen Sundberg
Martina & Madeleine

1 st (1,4%) är 50/50 akter (akter med lika många kvinnliga och manliga medlemmar):

Sulo & Idde

50 st (70,4%) är manliga akter (med majoriteten manliga medlemmar).

Av dessa band har tre stycken en kvinnlig medlem vardera:

Vånna Inget
The Megaphonic Thrift
GlAsvegas

 

Vi har även räknat på antalet personer som står på musikscenerna. Då blir fördelningen:

134 (80,7%) män & 32 (19,3%) kvinnor

__________________________________________

Kort förklaring på hur vi räknar akter:

I och med att det är övervägande män i The Cardigans räknas de som en manlig akt.
Robyn räknas som en kvinnlig akt. Hon ses som en soloartist och därför räknar vi inte in hennes potentiella musiker vid framträdandet.
Abba består av lika stora delar män som kvinnor, där för räknas de som en 50/50-akt.

 

(Silent Disco är inte medräknat i statistiken i o m att det inte är en enskild musikakt utan en massa DJs, vilka vi inte kan finna information om)

__________________________

Att det ser ut så här beror självklart på många olika faktorer, men vi tror att det är viktigt att festivaler och bokare tar ett aktivt ansvar. Det går inte att boka artister av gammal vana. Det en lyfter fram måste representera samhället.

Det är viktigt att det på våra musikscener inte bara finns manliga förebilder, utan även kvinnliga. Annars blir det en ond cirkel där yngre tjejer som håller på med musik inte tror att de har en självklar plats på de stora scenerna.

Alla i musikbranschen måste alltså ta sitt ansvar, för en jämställd musikscen.
50/50 på musikscenerna är respektabelt om vi ska hårddra det. Det är inte så att vi tycker det är fantastiskt roligt att sitta och räkna kön på folk på musikscener men det är vår strategi för att nå resultat och visa svart på vitt hur det faktiskt ser ut. Vi vill skapa ett diskussionsunderlag och föra en dialog om hur det här kan förändras.

Det är därför vi anordnade en räkna-debatt där bl.a. bokare fick komma till tals under vår festival tidigare i somras. Det är sådana samtal vi är ute efter. Vi tror oss inte ha alla svar, vi hoppas kunna förändra tillsammans med festivalerna, bokare osv. Är en medveten om problemet kan en göra skillnad. Om en vill. Och det borde en vilja.

Läs även:

Ladyfest Malmö om att tala kön.
Festivalscenen är fortfarande inte jämställd. Östersunds-Posten
Målet: en jämställd musikscen HD
Mest män som bokar artister till festivalerna. Dagens Nyheter
Ladyfest Malmö – Fortsätter att räkna, vare sig ni vill eller inte Konstpretton
Män dominerar Malmös scener. Sydsvenskan

Ladyfest Malmö räknar inte könsfördelningen på bokade musikakter för att skuldsätta någon av de platser vi undersöker. Vi har skrivit det många gånger och gör det igen. Vi gör inte detta för att peka ut, utan för att skapa diskussionsunderlag och föra en dialog. Helt enkelt skapa förändring. Vi tror oss inte ha alla svaren, men vi vill lyfta fram hur det ser ut för att spinna vidare på frågan om hur vi ska få en mer jämställd kultur/musik/festivalscen.
Allt är inte svart och vitt, det vet vi. Men ja, det är fan nått fel när det står 80-90 män på Sveriges musikscener.

 

Ladyfest Malmö älskar festivaler och musik, det är just därför vi räknar och ifrågasätter.
Ladyfest Malmö startade under november 2011 projektet LADYFEST MALMÖ RÄKNAR. Syftet är att räkna akter på kulturella platser i Malmö för att på ett klart och tydligt sätt visa på den skeva fördelningen av plats mellan kvinnliga och manliga kulturutövare.
Ladyfest Malmö räknade även akter på några av Sveriges största festivaler 2011. Det kommer vi fortsätta att göra 2012.