SIESTAFESTIVALEN

Imorgon drar Siestafestivalen igång i Hässleholm. Ladyfest Malmö är faktiskt på plats på festivalen & spelar skivor på ett backstage-område någonstans. Men där hänger ju inte alla, så nu tänkte vi ta tillfället i akt o se vad som har bokats till festivalen samt att räkna könsfördelningen på akterna.

75 akter är bokade totalt.
Av dessa är 67 stycken manliga akter.
6 stycken av akterna är kvinnliga.
Dessa är: Rebecca & Fiona, Syster Sol, Lune, Eva-Maria Junker, Nora I´m In Love och Mayka.
De 2 resterande akterna är 50/50 akter.
Dessa är: Sideburn Comfort och The Guilt

Fem av de manliga akterna har även varsin kvinnlig medlem i bandet: Terrible Feelings, Vånna Inget, Arts Factory, Gormogons och Emerald Park. De räknas dock inte som kvinnliga akter i o m att de båda består av huvuddelen män.

89,3% av festivalens bokade akter är alltså män.
8% är kvinnliga akter.
2,7% är 50/50 akter.

Vi har även räknat antalet män och kvinnor på scen:

227 män totalt på scenerna (= 93,8%)
15 kvinnor totalt på scenerna (= 6,2%)

Nu har vi inte räknat in akters potentiella musiker, som av erfarenhet även de ofta är män.

Hälften av dem som går på festival är kvinnor, borde inte hälften av dem som står på scenerna även de vara kvinnor. Det är ju så att de musiker som står på scenerna blir våra förebilder, och är det endast män som står på scenen är det denna bild som förmedlas till oss som betraktar.
Vi säger det igen: 227 män vs. 15 kvinnor på scenerna! Nej, det är inte okej.

Läs mer på:
Mest Män Som Bokar Artister Till Festivalerna DN
Festivaler om att boka jämställt ETC

 

Exempel på hur vi räknar AKTER:

Sahara Hotnights räknas som en kvinnlig akt (4 medlemmar totalt, 4 kvinnor).
Cardigans räknas som en manligt akt (5 medlemmar totalt, varav en är kvinna).
Robyn räknas som en kvinnlig akt (1 medlem, 1 kvinna).
Abba räknas som en 50/50 akt (4 medlemmar, varav två är kvinnor).

Kort förklaring:
I och med att det är övervägande män i Cardigans räknas de som en manlig akt.
Robyn räknas som en soloartist och därför räknar vi inte in hennes potentiella musiker vid framträdandet.
Abba består av lika stora delar män som kvinnor.

Läs mer om hur vi tänker HÄR!

Ladyfest Malmö startade under november projektet LADYFEST MALMÖ RÄKNAR. Syftet är att räkna akter på kulturella platser i Malmö för att på ett klart och tydligt sätt visa på den skeva fördelningen av plats mellan kvinnliga och manliga kulturutövare.
Ladyfest Malmö räknade även akter på några av Sveriges största festivaler 2011. Det kommer vi fortsätta att göra 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>