DECEMBER

LADYFEST MALMÖ RÄKNAR är precis vad namnet säger: vi räknar könsfördelningen på musikscenen för att svart på vitt presentera hur det ser ut i Malmö.

De platser vi har undersökt är följande:
Babel
Debaser
Inkonst
KB
Moriska Paviljongen
Palladium

Likt tidigare månads räkning presenterar inte heller den här månaden särskilt roliga siffror och återigen tycker vi att detta pekar på hur ojämställd musikscenen i Malmö är. Vi har i december månads sammanställning valt att även lägga in antal kvinnor och män som totalt stått på alla scenerna där vi har räknat, vi har förstått att detta är något många saknade i novembers statistik.

Dock vill vi återigen understryka att vi gör detta för att peka på strukturer och tankesätt snarare än vilka individer som får spela på vilka ställen. Därför kan det vara så att någon av individerna i kompbanden inte är medräknad på grund av svårigheter att hitta tillräcklig info om alla uppträdanden. Detta ser inte vi som ett problem eftersom, och vi säger det igen, vill peka på strukturer i hur klubbarrangörer och bokare (och självklart även bokningsbolag) jobbar och tänker. Att det stått 2 kvinnliga musiker på KBs scen under hela december tycker vi är anmärkningsvärt. Hur kan det bli så?

Men vi tycker även att det är viktigt att tänka på att det finns initiativ och klubbar som gör något bra utifrån ett jämställdhetsperspektiv på en mer individuell nivå. Så även om siffrorna är mörka finns det en stark vilja och individer som brinner för en mer jämställd kulturscen på dessa platser. Vi tänker till exempel på Klubb Utopin som håller till på Moriska Paviljongen och På Jam som bor på Inkonst. Klubbar med en tydlig vilja om att jobba för en mer jämställd kulturscen och som också drar mycket folk och är uppskattade på platserna där de huserar. 

Nytt för december månad är räknandet av körer. En blandad kör räknas som 50/50-akt, och stora körer räknas inte med i individräkningen. Körer som är uppenbart manliga eller kvinnliga, tex manskörer eller Ladyfestkören som är kvinnoseparatistisk räknas som manlig/kvinnlig akt.

STATISTIK

BABEL
Totalt antal akter: 18
Kvinnliga: 4 – 22,2,6%
50/50: 2 – 11,1%
Manliga: 12 – 66,7%

Antal kvinnor på scenen: 16 st (Farliga firman, Bring the mourning on, Dun Dun, If they ask, tell them we’re dead, Calaisa, Gaby and the guns, Pingel, Edda Magnasson.)
Antal män på scenen: 38 st

Kvinnliga akter: Farliga Firman, Dun Dun, Calaisa, Edda Magnasson.
50/50 akter: Pingel, Klubbkören (kör).

DEBASER
Totalt antal akter: 22
Kvinnliga: 2 – 9,1%
50/50: 1 – 4,5%
Manliga: 19 – 86,4%

Antal kvinnor på scenen: 7 st (Syket, Hurricane Love, The Clitts, Linnea Henriksson)
Antal män på scenen: 75 st
The Hollering Hank-a-Hoobies är ej medräknat i individräkningen pga brist på info om antal.

Kvinnliga akter: The Clitts, Linnea Henriksson (inställt)
50/50 akter: The Hollering Hank-a-Hoobies

INKONST
Totalt antal akter: 16
Kvinnliga: 0 – 0%
50/50: 2 – 12,5%
Manliga: 14 – 87,5%

Antal kvinnor på scenen: 8 st (Slow Club, Donkeyshot, Stars In Coma, Doffs Poi, Lune)
Antal män på scenen: 40 st

50/50 akter: Slow Club, Lune

KB (Kulturbolaget som bokare bokar även på andra platser i Malmö, siffrorna nedan är enbart statistik för KB som plats och scen.)
Totalt antal akter: 17
Kvinnliga: 0 – 0%
50/50: 0 – 0%
Manliga: 17 – 100%

Antal kvinnor på scenen: 2 st (Annika Fehling och Maria Anderberg – A X-Mas Nod to Bob)
Antal män på scenen: 75 st

MORISKA PAVILJONGEN
Totalt antal akter: 36
Kvinnliga: 10 – 27,8%
50/50: 2 – 5,5%
Manliga: 24 – 66,7%

Antal kvinnor på scenen: 21 st (Claudia Dancsx2, Diskoteket, Serengeti, To All My Friends, Chalao, Pingel, Nina Christensen, Maria ’Sweet Mary’ Davidsson, Alice från The Clitts, Alexandra från The Clitts, Dolly Dolores, Pia Williamsson, Feministiska kören.)
Antal män på scenen: 67 st

Kvinnliga akter: Claudia Dancsx2, Serengeti, To All My Friends, Nina Christensen, Maria ’Sweet Mary’ Davidsson, Alice från The Clitts, Alexandra från The Clitts, Dolly Dolores, Feministiska kören.
50/50 akter: Pingel, Pia Williamsson & Tord Sölvesson.

PALLADIUM
Totalt antal akter: 11
Kvinnliga: 1 – 9,1%
50/50: 6 – 54,5%
Manliga: 4 – 36,4%

Antal kvinnor på scenen: 4 st (Susanne resmark [inställd], Francisca Skogh, West of Eden, Irma Keller)
Antal män på scenen: 12 st
Körer och orkestrar räknas inte med i individräkningen.

Kvinnliga akter: Susanne Resmark (inställd)
50/50 akter: Fredrik Burstedt & Francicsca Skogh, Star For Life (kör), GBG Motettkör (kör), Uno Svenningsson & Irma Keller, Malmö vokalensemble (kör), Blåskraft (orkester).

MALMÖ TOTALT
120 akter under december på alla platser.
Kvinnliga: 17 st – 14,2%
50/50: 13 st – 10,8%
Manliga: 90 st – 75%
Antal kvinnor på scen: 58 st
Antal män på scen: 307 st
I individräkningen inluderas inte följande: stora körer, stora orkestrar, samt The Hollering Hank-a-Hoobies som spelade på Debaser Malmö på nyårsafton.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om ni upptäcker fel, snälla meddela oss så vi kan uppdatera statistiken så snabbt som möjligt, vi vill att den ska vara korrekt. Vi är tacksamma för all feedback, den lär oss att bli mer tydliga och transparenta i vårt arbete. Tack på förhand!

KONTAKT
Presskontakt, Tereza 0733 288 883
press.malmo(a)ladyfest.se
ladyfest.malmo(a)ladyfest.se