Ladyfest Malmö om att tala kön

Ladyfest Malmö talar kön, vi pratar om manliga och kvinnliga kulturutövare och anser att ’räkna huvuden’ är vår feministiska taktik. Vi försöker nyansera detta genom att även tala om individer som identifierar sig som queer.

Det är problematiskt att använda dessa könsliga markörer och vårt förhållningssätt gentemot detta måste förklaras. Vår motivering till att tala könslig identitet och räkna huvuden är att det är vårt sätt att delta i den feministiska kampen. Vi tror att ett av de mest konkreta sätten för att peka på hur skevt och ojämställt vårt samhälle är, kan vara att helt krasst titta på fördelningen av fysisk plats mellan män och kvinnor. Vi i Ladyfest Malmö tror och hoppas att vi genom detta arbetssätt rentav motiverar andra feministiska rörelsers aktioner och synsätt. Aktionen och viljan att göra något åt själva problematiken kan ta sig olika uttryck – Ladyfest Malmö väljer att skapa fysiskt utrymme på kulturscenen för kvinnor och queerpersoner.

För vi väljer även att tala om queerpersoner – det är inte Ladyfest Malmös uppgift att avgöra vilka som identifierar sig som kvinna och anser sig vara förtryckta i ett patriarkalt samhälle. Vi är forumet för var detta hanteras och vänds till aktion.

Våra tankar och förhållningssätt är alltid förhandlingsbara. Vi i Ladyfest Malmö behöver ständigt reflektera och fundera över vårt arbetssätt – hjälp oss gärna med detta.